Global Outreach day - květen 2020

Vize celosvětového dne evangelizace je, aby každý věřící v květnu 2020 sdílel s někým evangelium. Cílem je, aby každý křesťan v tomto dni zasáhl alespoň jednoho člověka zprávou evangelia.

Více informací nejdete zde.