Peter Kozic

Misionář z USA povolán pro službu v ČR

Má na srdci podporu služby mužům v ČR. Jeho velkým přáním je,

aby každý sbor v ČR měl tuto službu rozvinutou.