Postavme společně pekárnu ve Rwandě

Zajistí práci až pro 40 lidí a veškeré zisky z provozu půjdou pravidelně do dodání chleba těm, kteří si ho nemohou dovolit - chudé vdovy, sirotci, nemocní, atd.

Navíc každý zabalený chléb bude obsahovat biblický verš.

Více informací najdete zde.