Co je to evangelizace?  

 Evangelizace je křesťanský pojem označující různé způsoby,

 kterými křesťané seznamují nekřesťany s evangeliem.

 

 

 

 Proč evangelizovat? 

Možná se ptáte, k čemu to vlastně je? Proč máme šířit evangelium? Co to vůbec znamená?

Jedním z důvodů je určitě to, že sám Ježíš nás k tomu vybízí v Markovi 16:15

Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."

 

 

 A samozřejmě velkou motivací je, když se sami setkáte s lidmi, jejichž životy se po setkání s evangeliem změnily:

 

Michal:

"Asi rok jsem věnoval hle­dání prav­dy. Je Bůh nebo není? Protože jsem člověk, který více pře­mýšlí než dá na city, řekl jsem si, že pro­jdu znovu všec­hno co jsme se učili na gym­náziu a podro­bím to nové­mu zkou­mání.

Začal jsem znovu pro­bír­at velký třesk, evo­lu­ci, bi­o­logii, fyziku a další. Jak jsem na in­terne­tu hle­dal infor­ma­ce, zjis­til jsem, že jsou dva tá­b­o­ry věd­ců. Jeden tvr­dí, že všec­hno je jen náh­o­da a další, že exis­tuje stvo­ři­t­el. Všec­hno co jsem četl mi vrtalo hlavou a nene­chalo mě to spát..Přečíst celý článek